43200 بار تعرض تکان دهنده به دختر 11 ساله/ روزی 30 بار به من تجاوز می کردند و…

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020603407127461888/43200-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%2F-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1