23 مجوز مشاغل خانگی در نکا صادر شد/ پرداخت 10 میلیارد تسهیلات

منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64950681/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%2F-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA