۴ هزار و ۶۰۰ گلخانه در مازندران فعال است

مهاجر با اشاره به رتبه برتر استان در تولید گل و گیاه تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از گلخانه داران با مشکل فواصل با واحدهای دامی روبرو هستند که باید برای حل آن تلاش ویژه ای کرد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: با توجه به شعار سال جاری باید در زمینه رونق تولید و حمایت از کسب وکارهای تولیدی همت مضاعف داشته باشیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65605870/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی گفت: سازمان دامپزشکی باید به ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی توجه ویژه ای داشته باشند و عدم اجرای مصوبه سبب بلاتکلیفی سرمایه گذاران حوزه گلخانه ها در استان شده است.

وی شمار گلخانه های استان را چهار هزار و ۶۰۰ واحد ذکر کرد و گفت: موضوع رعایت فواصل گلخانه ها با واحدهای دامی به رغم ابلاغ دستور وزیر جهاد کشاورزی همچنان در استان حل نشده است.

عبدالله مهاجر در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به نقش شورای گفتگو در تسهیل سرمایه گذاری و رفع مواتع فراروی کسب و کار اظهار داشت: فواصل گلخانه ها با واحدهای دامی در استان از جمله دغدغه ها بوده که باید رفع شود.