۳۴ گونه گیاهی همدان در معرض خطر است

به گزارش خبرنگار بازار، کیوان صفی خانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان بابیان اینکه حفظ و توسعه پوشش گیاهی مهمترین عامل نگهداری اطلاعات ژنتیکی است، گفت: از ۱۹۵ گونه انحصاری استان همدان، ۱۶۱ گونه در طبقه حفاظتی بحران انقراض و ۳۴ گونه در طبقه حفاظتی در معرض خطر قرار دارند که این زنگ خطر بزرگی برای استان محسوب می شود.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/173883/%DB%B3%DB%B4-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA