۳۰ تن «گل محمدی» در ایلام برداشت می‌شود

همایون مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: سطح باغات زیرکشت گل محمدی در ایلام حدود ۲۰ هکتار است که بر اساس پیش بینی ها میزان برداشت گل محمدی از سطح این مزارع حدود ۳۰ تن است.

وی افزود: گل محمدی گلی در هر شرایطی می روید، با توجه به کم آبی های که طی سال های اخیر یش آمده، کشت این محصول می تواند جایگزین خوبی برای باغات باشد.

مظاهری ادامه داد: کاهش مصرف منابع آبی، اشتغالزایی و ارزش افزوده فراوان از مهمترین فواید روی آوردن به کشت گل محمدی است.

استان ایلام دارای ۶ هزار و ۲۲۰ هکتار سطح زیر کشت باغات مثمر استان با تولید ۱۸ هزار و ۲۳۳ تن انواع میوه است.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/152390/%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

معاون باغبانی جهاد کشاورزی ایلام تاکید کرد: استان ایلام به لطف داشتن اراضی حاصلخیز کشاورزی، باغات ثمرده، منابع آب و خاک مناسب و مستعد، کشاورزان سخت‌کوش و توانمند و حمایت بیشتر دولت می‌تواند در آینده به یکی از قطب‌های اصلی و موفق تولید در این بخش تبدیل شود.