یخبندان به باغات مازندران خسارت نزد| برداشت 90 درصد مرکبات

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66421408/%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF%26%23124%3B-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA