گل و گیاه از سبد خرید خانوارها حذف شده است

تولیدکننده گل و گیاه گفت: در سال های اخیر به دلیل شرایط بد اقتصادی، اکثر خانوارها گل و گیاه را از سبد خریدشان حذف کرده اند.

وی اظهار کرد: اکثر همکاران ما دست و پا می زنند تا شغلی که برای آن زحمت کشیده اند را نگه دارند.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/213673/%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

شمس افزود: گل و گیاه در کشور ما به عنوان کالای لوکس به حساب می آیند این در حالی است که اکثر مردم هنوز در تهیه کالاهای ضروری خود مانده اند.

وی تصریح کرد: اگر شرایط صادراتی مهیا شود تولیدکنندگان گل و گیاه حرف های زیادی برای گفتن دارند.

محمدتقی شمس تولیدکننده گل و گیاه در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: به دلیل مشکلات صادراتی، محصولات تولیدی در داخل کشور و در استان های مختلف ارائه می شود.