گل و گیاه از سبد خرید خانوارها حذف شده است؟!

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101435250468864/%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F%21