گل و گیاه از سبد خرید خانوارها حذف شده است؟!

گل و گیاه در کشور ما به عنوان کالای لوکس به حساب می آید و اکثر خانوارها اولویتشان تهیه کالاهای ضروریست اما به نظر می رسد این بازار در فصل بهار از این قاعده مستثنی است و از رونق خوبی برخوردار است.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/photo/213825/%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA اکثر خانوارها به دلیل مشکلات اقتصادی گل و گیاه را از سبد خریدشان حذف کرده اند.