گل فروشی VIP Shop، فرصتی تابستانه برای علاقه مندان گل و گیاه ارائه کرد

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020500496587747328/%DA%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-Shop%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%88