گل رز شاخه ای چند؟

منبع خبر: ایونا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66245673/%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F