کیچیری و نان ازبکی؛ محله قابلی و شورنخود

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204136342296576/%C2%AB%DA%A9%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%C2%AB%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%C2%BB-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF