کنسرسیوم صادرات محصولات کشاورزی در مازندران راه اندازی شود

سید محمود حسینی پور در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان این که هندوستان درباره فرآیند سورتینگ و انبارداری کیوی و صادرات ما سه صفحه ایراد گرفته است، گفت: برخی از این ایرادها غیرکارشناسی و بنی اسرائیلی است.

وی با عنوان این که مستقیم باید با هند تجارت و مذاکره کنیم، گفت: لزومی ندارد از طریق امارات با این کشور تجارت داشته باشیم و باید برای ورود به بازار یک میلیارد دلاری آن برنامه ریزی کنیم.

استاندار مازندران خواستار راه اندازی کنسرسیوم صادراتی در استان شد و گفت: پایانه بزرگ روماک گستر و بزرگترین مرکز گل و گیاه در استان وجود دارد و باید این مرکز گل و گیاه از رکود خارج و فعال شود.

حسینی پور چین را رقیب بازار هند ذکر کرد و خواستار فعال شدن صادرات به این کشور شد و گفت: چین بازاری شبیه هند با شرایط جدید و امکانات جدید است و نباید در صادرات فقط به یک کشور فکر کنیم.

وی با اظهار این که پایانه روماک گستر مورد تائید بازارهای صادراتی است، تعامل و همکاری بخش های مختلف را برای صادرات لازم دانست.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65285983/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

حسینی پور با اشاره به نیاز سرمایه در گردش افزود: همه مشکلات استان سرمایه در گردش نیست زیرا تولید استان دارای ظرفیت بالایی است و باید از آن برای توسعه صادرات استفاده کرد.

وی استانداردسازی زنجیره تولید تا صادرات را مسئله مهم ذکر کرد و گفت: اتحادیه ها باید با قدرت وارد عمل و میدان شوند و برای رونق صادرات برنامه ریزی و تلاش داشته باشند.