کلاهبرداری به شیوه فروش آنلاین گل و گیاه!/ مراقب باشید

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65956459/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%21%2F-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF