کلاهبرداری به شیوه جدید/ خالی کردن حساب درپوشش فروش آنلاین گل و گیاه!

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65957626/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%2F-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86