کاهش اضطراب و استرس با پرورش گل و گیاه | گروهی از دانشمندان

گروهی از دانشمندان معتقدند؛ استرس، اضطراب و ناراحتی در زنان سالمی که هفته ای دوبار در کلاس های باغبانی شرکت می کنند، کاهش می یابد.


کلید واژه ها: اضطراب – استرس – دانشمندان – کاهش – گل و گیاه – ناراحتی – باغبانی – گروهی – پرورش – سالمی – شرکت – کلاس – هفته – زنان – گیاه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64859973/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87