کاروان گل و گیاه در تهران راه خواهد افتاد/ جزییات ویژه برنامه های نوروزی از زبان سخنگوی شهرداری تهران

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011269257053444096/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%2F-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA