پیشنهاد کاشت گیاهان خوراکی در روزملی گل وگیاه | امروز که

هر درخت مثمری را که می دیدی بدون شک خانواده ای هم به دنبالش انتظار نگاهت را می کشید.

روزگاری که زیر درخت توت های شهر ری و طرشت و کن و فرحزاد و ده ونک و باغ فیض از بچه گرفته تا بزرگسال شادی می کردند و انرژی می گرفتند.

خانواده ای که زیر درخت جا پهن کرده و تا سیر شوند از میوه آن می خوردند و خوش می گذراندند.

طبیعتی که پاتوق ثابت روزهای تعطیل و غیر تعطیل دسته دسته مردم بود.

هر زمان که دلمان آبی آسمان را می خواست یا طلب یک همنشینی می کردیم، با جمع خانواده به طبیعتی خودمانی و بی غل و غش می رفتیم.

امروز که به نام گل و گیاه گره خورده است، بیایید به رسم گذشته در حیاط، جلوی خانه یا داخل آپارتمان یک گیاهی را بکارید که میوه دهد یا به قولی ثمردهد و لذت پرورش درخت و گیاه بارده و سبزی های خوردنی را به خودتان هدیه دهید.

– گروه زندگی: یادش بخیر! چه حس و حال نابی داشتیم، آن روزهایی که با یک زیلو زیر بغل و یک فلاسک چای بهترین خاطره ها را  کنارهم رقم می زدیم.

هم بدن ها سالم بود هم تفریح ها سرجایشان و هم دورهمی ها بی تجملات.

  همان محله هایی که گوشه و کنارش سبزی می کاشتند و بچه ها تفریح شان رفتن توی باغ و میوه چیدن بود و بزرگترها هم عشق شان برداشت سبزی های باغچه های کوچک و بزرگ بود که با سبزی ارگانیک نان و پنیر سبزی بر بدن بزنند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020321755885094912/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87