پشت بام 100 متری اشتغال 4 نفری را به دنبال دارد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020519041925945344/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF