پایانه گل و گیاه در گیلان احداث شود/ نوین سازی شیوه کشاورزی

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66167048/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%88%D8%AF%2F-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C