پایانه صادراتی گل وگیاه در عباس آباد مازندران راه اندازی شد

یعقوب عابدینی مدیرعامل پایانه صادراتی گل وگیاه مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به راه اندازی پایانه صادراتی گل وگیاه محصولات کشاورزی اظهار داشت: فاز اول این پایانه با اشتغال زایی دو هزار نفر در فاز اول بهره برداری شده است.

شاهپور علائی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور نیز با اشاره به راه اندازی سامانه سبک برای ساماندهی فرایند تولید تا صادرات اظهار داشت: ردیابی محصول از مبداء تا مقصد از جمله برنامه های این سازمان به شمار می رود.

وی با اشاره به آغاز صادرات محصولات کشاورزی به چین و هندوستان گفت: مرکبات و کیوی استان به این دو کشور صادر می شود.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/194957/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

وی همچنین وسعت این پایانه را ۲۲ هکتار ذکر کرد.

وی صادرات محصولات کشاورزی با رعایت استانداردهای روز دنیا را از جمله اهداف و برنامه راه اندازی پایانه صادراتی گل وگیاه بیان کرد و گفت: در این پایانه واحدهای قرنطینه، گمرک و آزمایشگاه های مرجع فعالیت می کنند.