ویدئو| گزارش رسانه روس از جشنواره لاله ها در کرج

منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020180896210911232/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%26%23124%3B-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC