ویدئو | مهاجران افغانستان و پرورش گل و گیاه برای بازار تهران

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020205054816405504/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%26%23124%3B-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C