ورود تکنولوژی به کشاورزی باعث افزایش تولید می شود

رییس سرای نوآوری گیاهان زینتی گرگان افزود: بسیاری از بذرهای مورد نیاز کشاورزی از خارج کشور وارد می شود درحالیکه با تکیه بر دانش علمی داخل کشور توانستیم دو بذر آدرونیوم و ویگوریم را تولید کنیم.

به گفته وی، مجموعه سرای نوآوری گیاهان زینتی داری ۳۷ گلخانه است که به کمک شرکت های دانش بنیان در حوزه بذرگیری از گیاهان فعالیت دارد.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/181791/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی ادامه داد: با تکنیک هایی که شرکت های دانش بنیان ابداع می کنند می توانیم در صنعت تولید بذر خود کفا شویم.

محسن تجری در گفتگو باخبرنگار بازار ضمن یادآوری این مطلب که برای موفقیت در تولید بذر باید از علم شرکت های دانش بنیان استفاده کرد، اظهار کرد: ورود علم به حوزه صنعت تولید بذر کمک می کند تا در کاهش واردات بذر، گامی جدی برداریم.

وی با بیان اینکه تولید گیاه در گلخانه ها می تواند در افزایش درآمد و کاهش مصرف آب موثر باشد، اضافه کرد: اگر تکنولوژی و دانش را وارد کشاورزی کنیم بازدهی تولید به صورت چشمگیری افزایش می یابد.

تجری ضمن بیان اینکه عصاره گیری از برخی بذرها خاصیت درمانی دارند، یاد آور شد: به عنوان مثال یکی از شرکت های دانش بنیان دستاوردی داشته که با استفاده از عصاره بذر یک گیاه می توان یک بیماری شایع در بانوان را درمان کرد.