واسه پژمرده نشدن گل طبیعی، کافیه این کارو نکنی

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020303029398308864/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C