هومن بهم گفت اون زن دوستمه /اما مگر آدم با زن دوستش رو هم میریزه؟

منبع خبر: پاتوق آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020229069942925312/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87-%2F%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7