هشتمین نمایشگاه ملی گل و گیاه در بابل | مدیرعامل سازمان سیما

سیدمرتضی حسینی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه هشتمین نمایشگاه ملی گل و گیاه از 7 الی 14 اسفندماه امسال در سایت نمایشگاهی مصلی بابل برگزار می شود، اظهار کرد: جشنواره بهار نارنج در چند سال گذشته تبدیل به فرصتی برای تولیدکنندگان گل و گیاه از بعد اقتصادی و از سویی سبب پویایی منظر شهری و نشاط عمومی شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال 84 غرفه دار در این نمایشگاه از سایر نقاط کشور حضور دارند، افزود: امسال این نمایشگاه از تنوع بالایی برخوردار است، ضمن اینکه برای نخستین بار این نمایشگاه دارای تراز ملی و بازرگانی مثبت بوده و برای مجموعه فضای سبز به جای هزینه آورده دارد.

حسینی با بیان اینکه امسال گروه مدیران خودرو اسپانسر و حامی این جشنواره شدند، خاطرنشان کرد: وجود این حامیان سبب شده تا ظرفیت اقتصادی جشنواره افزایش یافته و ظرفیت این حامی تا سال 1402 برخوردار باشیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66857315/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل گفت: هشتمین نمایشگاه ملی گل و گیاه از 7 الی 14 اسفندماه امسال در سایت نمایشگاهی مصلی بابل برگزار می شود.

– ایسنا/مازندران مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل گفت: هشتمین نمایشگاه ملی گل و گیاه از 7 الی 14 اسفندماه امسال در سایت نمایشگاهی مصلی بابل برگزار می شود.