هزینه های بالای تولید و نبود گلخانه مدرن ایران را از بازارهای صادراتی دور کرد

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020103637997672448/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7