هر شاخه گل رز 50 هزار تومان!

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66293273/%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%C2%AB%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2%C2%BB-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%21