«هرباریوم»؛ گنجینه‌ای از گیاهان خشک در همدان

کیوان صفی خانی رئیس بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه داده است.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/173620/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86

به گزارش خبرنگار بازار، هرباریوم مجموعه‌ای از گیاهان خشک و حفظ شده و اطلاعات مربوط به آن‌ها است که برای مطالعات علمی استفاده می‌شود و در این راستا در مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان این مجموعه فعال شده است.