نگهداری بیش از ۷۰هزار نمونه ژنتیکی در بانک ملی ژن گیاهی ایران

به گزارش بازار، گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی گفت: نگهداری از نمونه‌های ژنتیکی گیاهی به منظور حفظ این ارقام از خطر انقراض در طبیعت با وجود تغییرات اقلیمی انجام می‌شود به طوریکه این نمونه‌ها برای بهره برداری و استفاده نسل‌های آینده حفظ می‌شوند.

نجفیان افزود: این ارقام همچنین دارای ارزش غذایی مناسب و با کیفیت مطلوب محصول انتهایی مشتری پسند و مدنظر زنجیره فرآوری تا مصرف هستند.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/163824/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%98%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

وی با بیان اینکه این موسسه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال گذشته موفق به معرفی ۲۸۳ رقم بذر ارقام زراعی آبی شده است، اظهار داشت: در هشت سال اخیر سالانه ۱۵ رقم اصلاح شده جدید در حوزه محصولات زراعی اساسی همچون گندم، جو، لوبیا، باقلا، ماش، تریتیکاله، ذرت، سورگوم، کلزا، آفتابگردان، گلرنگ، کنجد، سویا، یونجه، شبدر، ارزن، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و بادمجان به کشاورزان معرفی شده است.

وی تعداد ارقام معرفی شده در این سال‌ها را ۱۲۰ رقم عنوان کرد و گفت: ارقام معرفی شده که پس از تحقیقات فراوان به نتیجه رسیده دارای پتانسیل عملکرد بالاتر، تحمل به کم آبی و در مواردی متحمل به شوری و خشکی آب و خاک هستند و با شرایط تغییرات اقلیمی سازگاری بهتری دارند.