نوجوان 17 ساله در حمایت از پدر پاکبانش، آدم کشت

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020311631945347072/%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA