نمایشگاه گل و گیاه یزد | هشتمین نمایشگاه گل و گیاه، بذر،

هشتمین نمایشگاه گل و گیاه، بذر، نهاده ها، سم و کود و گیاهان دارویی در محل نمایشگاه بین المللی یزد از شب گذشته به مدت چهار روز شروع بع فعالیت کرده و علاقه مندان می تواند تا تاریخ 30 مهر ماه از ساعت 16 الی 22 از این نمایشگاه بازدید کنند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65352300/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF