نمایشگاه گل و گیاه و سوغاتینمایشگاه گل و گیاه و سوغاتی از استان های مختلف در نمایشگاه بین المللی اردبیل گشایش یافت. –
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64942637/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C