نمایشگاه گل و گیاه اردبیل تکمیل شود | رییس کمیسیون فرهنگی

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اردبیل با اشاره به اختصاص بودجه برای نمایشگاه گل و گیاه اردبیل گفت: نمایشگاه گل و گیاه اردبیل تکمیل شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت تولید گلخانه شهرداری اردبیل در حوزه بذر و گل و گیاه نیازی به اختصاص بودجه برای خرید از دیگر استان ها نیست و این اعتبار را می توان برای گسترش تولیدات این مرکز اختصاص داد.

محمد حسن پور همچنین با تاکید بر ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر به دلیل ایجاد بی نظمی او اغتشاشات بصری، گفت: زیباسازی شهر و ساماندهی تابلوها باید بر اساس یک طرح واحد بین مناطق اجرا شود.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اردبیل بیان کرد: ضروری است گونه غالب نهال های کاشته شده در شهر اردبیل نیز مشخص شود و ویژگی کمی و کیفی نهال ها رعایت شده و یک نوع گونه کاشته شود.

– سجاد محمد حسن پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بودجه سال 1402 اعتبار مشخصی برای نمایشگاه گل و گیاه اختصاص داده شده است، اظهار کرد: تاکید اعضای شورای شهر بر تکمیل این نمایشگاه است.

وی همچنین در خصوص بررسی بودجه ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل از اختصاص 15 میلیارد تومان برای ورزش خبر داد و گفت: بودجه ورزشی در حال بررسی است و در نهایت با رأی اعضای شورای شهر تصویب خواهد شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011237738731220992/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF