نسرین های اصلاح شده در شهرستان محلات به گل نشستند | معاون

معاون پژوهشی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی شهرستان محلات گفت: با استفاده از تکنیک کشت بافت، امکان تکثیر انبوه و عرضه در سطح بین المللی یکی از انواع آماریلیس هایی که به شکل محدود در دنیا وجود دارد، – ایسنا/مرکزی معاون پژوهشی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی شهرستان محلات گفت: با استفاده از تکنیک کشت بافت، امکان تکثیر انبوه و عرضه در سطح بین المللی یکی از انواع آماریلیس هایی که به شکل محدود در دنیا وجود دارد، فراهم شده است.

وی افزود: این 50 نوع ژنوتیپ از نظر تنوع رنگی بسیار بی نظیر هستند.

دو پروژه این طرح توسط بخش خصوصی انجام شده و پایلوت اصلی این طرح در شهرستان محلات و توسط بخش خصوصی در حال انجام است.

تنوع به وجود آمده بیشتر در شکل گل بوده که به انواع مینیاتور، گل درشت و پُر پر دست پیدا کرده ایم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020210471697229824/%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

دکتر محمدحسین عظیمی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نسرین یا آماریلیس از گل های زیبایی است که در چند سال اخیر وارد بازار گل و گیاه ایران شده است.

وی ادامه داد: این طرح در قالب هفت پروژه تحقیقاتی انجام شده است و طی هفت سال اخیر بر مبنای این تحقیقات توانسته ایم به 50 ژنوتیپ جدید و برتر گل نسرین دست پیدا کنیم.

نمایشگاه حاضر مربوط به گل آماریلیس است که کار اصلاح و تولید آن در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی شهرستان محلات انجام شده است.