موانع تولید و تجاری‌سازی فناوری کشت بافت در کشور شناسایی می‌شود

به گزارش بازار به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این دوره از سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی با هدف حمایت از توسعه محصولات دانش‌بنیان در حوزه زیست فناوری کشاورزی و ایجاد زنجیره ارزش از ۲۶ تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می‌شود.

همچنین فعال‌ٍسازی استارتاپ‌ها، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ایده‌های فناورانه و خلاق و تشریح حمایت‌های دولتی از بخش خصوصی و پرداخت تسهیلات نیز از دیگر رویکردهای برگزاری این سمپوزیوم هستند.

تامین مواد شیمیایی، اسکرین‌هاوس مرکز هسته تولید، واحدهای تولیدی کشت بافت گیاهی، واحد معرفی ارقام، باغات مادری استاندارد، نهال استاندارد گواهی شده، باغات استاندارد تولیدی، عرضه محصول باغی سالم و شبکه فروش و توزیع از جمله مواردی هستند که در چرخه تولید تا تجاری‌سازی محصولات حوزه کشت بافت گیاهی در این سمپوزیوم بررسی خواهد شد.

این سمپوزیوم توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران برگزار می‌شود.

شناسایی موانع تولید و تجاری‌سازی فناوری کشت بافت در کشور و مانع‌زدایی، معرفی ظرفیت‌های جدید حوزه کشت بافت گیاهی و کارآفرینی در این حوزه و پرداختن به جنبه‌های کاربردی، از جمله رویکردهای برگزاری دومین سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی است.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری معاونت علمی، وزارت علوم، تحقیقات فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن گل و گیاه های زینتی ایران، انجمن بیوتکنولوژی ایران، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و شرکت سبز زیست ژن از جمله حامیان برگزاری این سمپوزیوم هستند.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/227766/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF