معرفی کتاب کودک | تیستو سبزانگشتیلیلی گلستان | ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1383 – تیستو سبزانگشتی نویسنده: موریس دروئون مترجم: لیلی گلستان ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1383 هانیه وهابی – تیستو نام عجیبی است که در هیچ جا، هیچ کشور و هیچ کتابی نمی توان پیدایش کرد. او پسر کوچولویی است که هنگام تولد، بزرگ تر از یک نان در سبد یک نانوا نبود. یک مادرخوانده با لباس آستین بلند و یک پدرخوانده با کلاه سیاه در کلیسا برای او اسم می گذارند، ولی هیچ کس نمی تواند نام او را به زبان بیاورد. بدین ترتیب، او را تیستو صدا می کنند. او انگشتان جادویی دارد که به هر چیزی دست می زند به گل و گیاه تبدیل می شود. هنگامی که پدر و مادر، او را به مدرسه می فرستند تا بعدها اداره ی کارخانه ی توپ سازی خانواده را برعهده بگیرد، او نمی تواند بپذیرد که آدم بزرگ ها با عقاید و رفتار از پیش ساخته شده شان دنیا را به او بشناسانند، آدم بزرگ هایی که با عینک عادت به همه چیز نگاه می کنند. او نمی تواند بفهمد چرا وقتی می توان با احساسات پاک، بهتر زندگی کرد تا با احساسات ناپاک و وقتی زندگی با نیکی بهتر است تا با بدی، پس چرا مردم با هم کنار نمی آیند؟ سرانجام تیستو با انگشتان جادویی اش همه ی چیزهای زشتی را که انسان ها می سازند؛ از جمله توپ های ساخت کارخانه ی پدرش را به گُل تبدیل می کند و پس از ب
منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65520835/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%26%23124%3B-%C2%AB%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C%C2%BB