معرفی جامع و کامل پروژه تندیس چیتگر

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020502401776474112/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1