مردم تمایلی به خرید گُل ندارند

داریوش فراهانی در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: در شغل گُل فروشی دست زیاد شده و همین امر باعث شده تا هرکس به هر قیمتی که بخواهد گُل بفروشد.

وی اظهار کرد: در بحث تولید هم شرایط اقتصادی تاثیرگذار بوده است به طوریکه الان برای خرید کود، باید هزینه گزافی بپردازیم.

فراهانی تصریح کرد: در کنار این مسئله، هزینه های آب، برق، گاز و…، نیز باید اضافه شود.

گُل فروش اهل محلات استان مرکزی با اشاره به وضعیت اقتصادی بد مردم اظهار کرد: شرایط اقتصادی باعث شده تا مردم تمایلی به خرید گُل نداشته باشند.

فعال صنعت گل هدف از حضور در نمایشگاه های استانی را وضعیت نابسامان عنوان کرد و افزود: چون خریداری نداریم به اجبار برای فروش گل های تولیدی در نمایشگاه های استانی شرکت می کنیم.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/174478/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF