محلات، بهشت گل ایران در آستانه عید نوروز

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011231203499300864/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2