قیمت گل و سبزه عید در رزوهای پایانی سال/ جدیدترین قیمت انواع سبزه، لاله و سنبل را ببینید

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011265280618137600/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%2F-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86