قیمت گل و سبزه شب عید چند؟

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011207363323031552/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F