قیمت گل و سبزه در بازار مشهد در آستانه عید نوروز

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011214333962379264/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF