قبر نوه چرچیل در گورستان این محله تهران است/ عکس

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020251351200129024/%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D9%87-%DA%86%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%B9%DA%A9%D8%B3