فیلم/ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در مهریز یزد

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020222533807523840/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%2F-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%B2%D8%AF