فردیناند یه انیمیشن کمدی با کلی ماجراجویی؛ جووون میده واسه وقتای کسلی و بی حالی!

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020231024438521856/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%9B-%D8%AC%D9%88%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%87