علائمی که نشان می دهد گیاه شما تشنه است + ویدئواگر آب به موقع به گیاه نرسد پس از مدتی با علائم تشنگی گیاه مواجه خواهید شد. یکی از شایع ترین علائم تشنگی گیاه زردشدن برگ های آن است. – بی شک نگهداری گل و گیاه در آپارتمان هم حالمان را خوب می کند و هم به تصفیه هوای اتاق کمک، اما همانقدر که آن ها به بهتر کردن حال ما با سرسبزی …
منبع خبر: پنجره نیوز
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66519978/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88