علائمی که نشان دهنده ی تشنه بودن گیاه استاگر آب به موقع به گیاه نرسد پس از مدتی با علائم تشنگی گیاه مواجه خواهید شد. یکی از شایع ترین علائم تشنگی گیاه زردشدن برگ های آن است. – به گزارش 9صبح،بی شک نگهداری گل و گیاه در آپارتمان هم حالمان را خوب می کند و هم به تصفیه هوای اتاق کمک، اما همانقدر که آن ها به بهتر کردن حال …
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66544728/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA