صومعه سرا از شهرستان های مستعد پرورش گل و گیاه است

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020409569591314432/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87